top of page

WHO WE ARE

NARAKORN PLUS คือ Studio ที่รับสร้างสรรค์ผลงาน ภาพนิ่งและวิดีโอ

หลากหลายรูปแบบ

ด้านภาพเคลื่อนไหว เราสามารถผลิต ภาพยนต์โฆษณา Music Video, คลิป Video Viral, Company Profile, Presentation ต่างๆ

 

ทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่ Creative และ Production ไปจน Finish งานได้เป็น Onestop Service 


ในด้านภาพนิ่งเรามีความหลากหลายจากช่างภาพเฉพาะทางเช่น ถ่าย อสังหาฯ, Residence, Hotel, Condo, บ้าน, Automotive, Advertorial, Stock Photo,

เมนู อาหาร, ถ่ายสินค้า, Jewellry, ถ่ายภาพทางอากาศ, ถ่ายภาพ Portrait,

ภาพครอบครัว, ถ่ายภาพ Profile, Personal, ถ่ายภาพ Event,

งานเปิดตัว งานต่างๆ, ปีใหม่, วันเกิด, ทำบุญ, งานบวช, งานแต่งงาน, งานแข่งกีฬา, งานแข่งรถ, Photobooth, ถ่ายภาพโรงงาน, สายการผลิต หรือภาพอื่นๆที่ลูกค้าต้องการใช้งาน

ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานโดยตรงมามากกว่า 10 ปี

มีรสนิยมและสไตล์ที่ชัดเจน


ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐ และลูกค้าองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

bottom of page